הכיכר האזרחית במודיעין. היום כביש מהיר ואתר בנייה - מחר מרכז תחבורתי (צילום: המעבדה לעיצוב עירוני)

הכיכר האזרחית במודיעין. היום כביש מהיר ואתר בנייה – מחר מרכז תחבורתי (צילום: המעבדה לעיצוב עירוני)