מיפוי הסכרת בבת ים, מתוך מחקר מכון גיאוקרטוגרפיה

מיפוי הסכרת בבת ים, מתוך מחקר מכון גיאוקרטוגרפיה