"עמוד מצל מאיר", עבודתה של שרון גולן בר, נוצרה מתוך זיהוי הצורך במקומות ישיבה מוצללים. המיצב, שיחידותיו מושחלות על ציר ורטיקאלי, מאפשר למשתמשים להתאימו למגוון מצבים ולשנותו לאורך שעות הפעילות על מנת להתאימו לזווית השמש המשתנה לאורך היום (הדמיה: מתוך הספר)

“עמוד מצל מאיר”, עבודתה של שרון גולן בר, נוצרה מתוך זיהוי הצורך במקומות ישיבה מוצללים. המיצב, שיחידותיו מושחלות על ציר ורטיקאלי, מאפשר למשתמשים להתאימו למגוון מצבים ולשנותו לאורך שעות הפעילות על מנת להתאימו לזווית השמש המשתנה לאורך היום (הדמיה: מתוך הספר)