במשך מספר שנים העבירה פרופ’ טלי חתוקה אדריכלית ומתכננת ערים את הקורס תכנון עירוני. קורס שהיא בנתה ושינתה לאורך השנים. כיום, הקורס כבר לא ניתן ולכן החלטנו להפוך אותו לסדרה קצרה. הסדרה לא מתיימרת להיות הקורס עצמו אלא לתת טעימה מתוכו ולגעת בכמה נקודות חשובות להבנת ההיסטוריה והדילמות של המתכנן והתכנון העירוני שמשפיעות עלינו עד היום.

הפרק השלישי חוזר אל המערב ושואל לאור הדילמות שעלו בפרק הראשון ובפרק השני, מה תפקידו של התכנון העירוני כיום? הוא דן במתח שבין ידע לפעולה בתכנון.


לקריאה נוספת:

איך תכנון יכול להפוך את העולם למקום טוב יותר?

דפוסי תכנון

הדילמה של התכנון- רב-שיח בין חוקרים מובילים בעקבות מאמרו של פרופ’ יוברט לו יון

צוות הפודקסט:

עורכת: הדס צור

עריכת סאונד: נייר לייסט