מפה אינטרקטיבית להמחשת שאלת הגושים וחילופי שטחים מקור: קרן לי בר סיני, יהודה גרינפילד גילת וחן פרקש, סאיה

מפה אינטרקטיבית להמחשת שאלת הגושים וחילופי שטחים מקור: קרן לי בר סיני, יהודה גרינפילד גילת וחן פרקש, סאיה