מתוך פרסום של משרד הבינוי והשיכון, שנות ה-50.

מתוך פרסום של משרד הבינוי והשיכון, שנות ה-50.