חלוקת שטחים בנגב- דנה שטרית מלמד

חלוקת שטחים בנגב- דנה שטרית מלמד