מפעל לכובעים, גרמניה( Doris Antony, Berlin (Own work) via (Wikimedia Commons

מפעל לכובעים, גרמניה( Doris Antony, Berlin (Own work) via (Wikimedia Commons