תכנון נופי מוצע לפארק המוביל הארצי של ברקן - אלחייני אדריכלים המראה את הרעיון להחזיר את ההיסטוריה החקלאית של כפר סבא.

תכנון נופי מוצע לפארק המוביל הארצי של ברקן – אלחייני אדריכלים המראה את הרעיון להחזיר את ההיסטוריה החקלאית של כפר סבא.