(צילום: המעבדה לעיצוב עירוני)

(צילום: המעבדה לעיצוב עירוני)