שלט במתחם קרלטון המסביר לתושבים את התכנון העתידי.

שלט במתחם קרלטון המסביר לתושבים את התכנון העתידי.