פרויקט שער ראשון לאיילון המגשר בין שכונות העיר משני עברי העיר ומציע פרוגרמה של עירוב שימושים הכוללת מסוף תחבורתי, מבני משרדים ומסחר, מגורים ומבני ציבור (הדמיה: קנפו כלימור אדריכלים)

פרויקט שער ראשון לאיילון המגשר בין שכונות העיר משני עברי העיר ומציע פרוגרמה של עירוב שימושים הכוללת מסוף תחבורתי, מבני משרדים ומסחר, מגורים ומבני ציבור (הדמיה: קנפו כלימור אדריכלים)