'רבדים מקומיים', מיצב במרחב הציבורי ברובע הבשמים מצפה רמון בתכנונן של מיכל דה מאיו, רות גרסטל וימית לזימי. המיצב, השואב את השראתו מרבדי המדבר, מציע מרחב פעילות המאפשר רב שיח ואינטראקציה בין המשתמשים השונים ובינם לבין המקום, הסביבה העירונית והטבע (הדמיה: מתוך הספר)

‘רבדים מקומיים’, מיצב במרחב הציבורי ברובע הבשמים מצפה רמון בתכנונן של מיכל דה מאיו, רות גרסטל וימית לזימי. המיצב, השואב את השראתו מרבדי המדבר, מציע מרחב פעילות המאפשר רב שיח ואינטראקציה בין המשתמשים השונים ובינם לבין המקום, הסביבה העירונית והטבע (הדמיה: מתוך הספר)