העשור הקרוב יעמוד בסימן התעשייה והעבודה. דפוסי העבודה והייצור המשתנים מעלים דילמות רבות, חברתיות, סביבתיות, תכנוניות בעולם וגם בישראל. חוקרים רבים מבקשים למצוא את הדרך להתמודד באופן מיטבי עם ההזדמנויות והאתגרים שמביאה עימה המהפכה התעשייתית הרביעית. מהן האסטרטגיות התכנוניות והמרחביות שצריכות להנחות את הפיתוח של אזורי תעשייה ותעסוקה? כיצד כדאי לפתח עיר שתתמוך ברווחת התושבים ותוכל לספק להם תעסוקה? כיצד סוגיות של תעשייה ותעסוקה משפיעות על קיימות וחוסן עירוני? מהו המודל של העיר התעשייתית הרביעית? הסרטון הקצר מציף חלק מן הדילמות הללו, שעלו גם ברבים מן המסמכים והספרים שנכתבו במהלך העשור האחרון במעבדה ועסקו במחקר, עיצוב מדיניות ופרויקטים. 

לקריאה נוספת:

פרסומים בעברית

חתוקה, טלי, טל, זוהר, ענבר, גילי (2022) התחדשות תעשייתית: פיתוח ושימור התעשייה בעיר, המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב

חתוקה, טלי, טל, זוהר, ענבר, גילי (2022) התחדשות תעשייתית: פיתוח ושימור התעשייה בעיר, המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב

חתוקה, טלי, טל, זוהר, ענבר, גילי (2022) התחדשות תעשייתית: פיילוט לאומי בקריית שמונה ובגליל העליון, המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב

חתוקה, טלי, ענבר, גילי, טל, זוהר (2020) טיפולוגיות סינכרוניות: מגורים משולבי תעשייה ותעסוקה בעיר, המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב

חתוקה, טלי, ענבר, גילי, חמו-גורן, קורל, קמבו-מיינה, דיויד (2019) תוכנית אסטרטגית: הגליל המזרחי כאקוסיסטם תעשייתי, המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב

חתוקה, טלי, ענבר, גילי, חמו, קורל (2019) לקראת סדר יום תעשייתי-אזורי: דפוסי פיתוח בגליל המזרחי ובקריית שמונה, המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב

חתוקה, טלי, מאנוזי, סאני, פרייגר, עינת (2017) תוכנית אסטרטגית: אזורי התעשייה, אשדוד, המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב

בן אילן, איילת, בנימין, רן, ברמלי, אפרת, נוי, כפיר, פורשיק, יוליה, פרייגר, עינת (2017) מערך אזורי התעשייה באשדוד: היבטים ניהוליים, תכנוניים וסביבתיים, המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב

חתוקה, טלי, וינברג, יואב, מנוזי, סאני, קידר, ענבל (2016) פארק תעשיות נ.ע.מ. כמרחב חיים אזורי, המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב

חתוקה, טלי, וינברג, יואב (2016) קווי תכנון לאזורי תעשייה, המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב

חתוקה, טלי, חנני, כרמל, בר, רוני (2014) עיר-תעשייה: גיבוש מדיניות ממשלתית לשילוב תעשייה במרחב העירוני, המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב בתמיכת מכון גזית-גלוב לחקר נדל”ן, הבינתחומי הרצליה.

חתוקה, טלי, בר, רוני, בטט, מירב (2014) עיר-תעשייה, הוצאת רסלינג.

חתוקה, טלי (2011) המפעל: על ארכיטקטורה ותעשייה בארגמן, יבנה, הוצאת רסלינג.

פרסומים באנגלית

Hatuka, Tali & Ben-Joseph, Eran (2022) New Industrial Urbanism: Designing Places of Production. Routledge. (252 pp.). New Industrial Urbanism – Designing Places for Production

Hatuka, Tali (2021) The new Industrial Urbanism. Special issue: Production Urbanism: The Meta-Industrial City. Architectural Design 91/5:14-23.

Hatuka, Tali & Carmel, Erran (2020) The Dynamics of the largest cybersecurity industrial clusters: San Francisco Bay area, Washington D.C., and Israel, submitted to the Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center (ICRC) at Tel Aviv University

Bazaj N, Hudson A, Kambo Maina D, Mascarenhas N, Su T, and Tran G, (2019) Global Case Studies, Places of Production: Kiryat Shmona.]

Budovitch, M, A Sainz Caccia, C, Liss L, Moinian M, Taft Mueller Z, Yin Z (2017) Global Case Studies: Lessons for Ashdod from around the World, LCUD – Labratory for Contemporary Urban Design ; MIT Department of Urban Studies and Planning

Hatuka, Tali (2017). Industrial Urbanism: Exploring the City–Production Dynamic. Built Environment43(1), 5-9.

Hatuka, Tali & Ben-Joseph, Eran (2014). Industrial urbanism: Places of production (Exhibition Catalog).

רשימות

2022 New Industrial Urbanism – Designing Places for Production

2022 מסמך מדיניות להתחדשות תעשייתית: פיתוח ושימור התעשייה בעיר

2022 תוכנית אסטרטגית להתחדשות תעשייתית: פיילוט לאומי בקריית שמונה ובגליל העליון

2021 Special Issue: Production Urbanism: The Meta‐Industrial City

2020 הדינמיקה של הקלאסטרים הגדולים ביותר בתחום תעשיית הסייבר

2020 טיפולוגיות סינכרוניות-מגורים משולבי תעשייה ותעסוקה בעיר

2019 תכנית אסטרטגית הגליל המזרחי כאקוסיסטם תעשייתי

2019 לקראת סדר יום תעשייתי-אזורי, דפוסי פיתוח בגליל המזרחי ובקריית שמונה

2019 Global Case Studies: Places of Production: Kiryat Shmona

2017 תוכנית אסטרטגית: אזורי התעשייה, אשדוד

2017 מערך אזורי התעשייה באשדוד: היבטים ניהוליים, תכנוניים וסביבתיים

2017 Global Case Studies: Lessons for Ashdod from around the World

2017 Built Environment – Industrial Urbanism: Exploring the City-Production Dynamic

2016 פארק תעשיות נ.ע.מ. כמרחב חיים אזורי

2016 קווי תכנון לאזורי תעשייה

2013 עיר-תעשייה גיבוש מדיניות ממשלתית לשילוב תעשייה במרחב העירוני

2014 התערוכה Industrial Urbanism: Places of Production, MIT

2011 הספר “המפעל”, הוצאת רסלינג