התפיסה התלת מימדית של הפארק נעלמה והתחלפה בעיצוב דו ממד, פארק איילון ברמת בית שמש, תכנון: ברוידא מעוז (צילום: המבעדה לעיצבו עירוני)

התפיסה התלת מימדית של הפארק נעלמה והתחלפה בעיצוב דו ממד, פארק איילון ברמת בית שמש, תכנון: ברוידא מעוז (צילום: המבעדה לעיצבו עירוני)