"סגנון הבנייה המכונה "סן-לואיזיאני" של הסוחרים הצרפתים שהתישבו בדקר בסוף המאה התשע עשרה: אלו אימצו את המאפיינים הפורטוגלים של וורנדות, בלוסטרדות וגגות רעפים בהשראת העיר סן-לואי מצפון. החנות והמחסנים נמצאו בקומת הקרקע והקומה השנייה שימשה למגורים" (צילום: באדיבות ליאורה ביגון)

“סגנון הבנייה המכונה “סן-לואיזיאני” של הסוחרים הצרפתים שהתישבו בדקר בסוף המאה התשע עשרה: אלו אימצו את המאפיינים הפורטוגלים של וורנדות, בלוסטרדות וגגות רעפים בהשראת העיר סן-לואי מצפון. החנות והמחסנים נמצאו בקומת הקרקע והקומה השנייה שימשה למגורים” (צילום: באדיבות ליאורה ביגון)