"השכונה הראשונה שנבנתה עבור תושבי דקר האפריקאים מטעם השלטון הקולוניאלי: הצרפתים התגאו שג'יפ העומד בצומת הרחובות האורתוגונליים יכול לפקח על שני רחובות לכל אורכם וללכוד משתמטים מעבודות הכפייה והגיוס הצבאי" (צילום: באדיבות ליאורה ביגון)

“השכונה הראשונה שנבנתה עבור תושבי דקר האפריקאים מטעם השלטון הקולוניאלי: הצרפתים התגאו שג’יפ העומד בצומת הרחובות האורתוגונליים יכול לפקח על שני רחובות לכל אורכם וללכוד משתמטים מעבודות הכפייה והגיוס הצבאי” (צילום: באדיבות ליאורה ביגון)