עטיפת הספר "יצירת דקר האימפריאלית"

עטיפת הספר “יצירת דקר האימפריאלית”