הכתיבה הענפה היא שהפכה את סוגיית שינויי האקלים לידועה (איור: oodleywonderworks, flickr.com)

הכתיבה הענפה היא שהפכה את סוגיית שינויי האקלים לידועה (איור: oodleywonderworks, flickr.com)