ליהי אבידן, מתוך התערוכה ,'היא לא כאן' 2015

ליהי אבידן, מתוך התערוכה ,’היא לא כאן’ 2015