"ולקחת לך אישה" בין ארבע קירות

“ולקחת לך אישה” בין ארבע קירות