"סוגיה תכנונית לא פתורה". התחנה המרכזית החדשה בתל אביב (צילום: איגוד המתכננים בישראל)

“סוגיה תכנונית לא פתורה”. התחנה המרכזית החדשה בתל אביב (צילום: איגוד המתכננים בישראל)