ציר ירוק בתל אביב רחוב גבעתי, תכנון גרינשטיין הר גיל

ציר ירוק בתל אביב רחוב גבעתי, תכנון גרינשטיין הר גיל