דיאגרמה של חיבורים אפשריים לשילוב בין אזור התעשייה והמרקם העירוני.

דיאגרמה של חיבורים אפשריים לשילוב בין אזור התעשייה והמרקם העירוני.