מבט מהאויר של השלב הראשון בפרוייקט החידוש של מתחם הדיור הציבורי של קרלטון אחרי הריסת הבניינים הנמוכים ולפני הפיתוח. במרכז התמונה נמצאים ארבעת המגדלים

מבט מהאויר של השלב הראשון בפרוייקט החידוש של מתחם הדיור הציבורי של קרלטון אחרי הריסת הבניינים הנמוכים ולפני הפיתוח. במרכז התמונה נמצאים ארבעת המגדלים