ההשפעות של הרכבים האוטונומיים אינן תלויות רק בהתקדמות טכנולוגית ובקידום של החברות המסחריות, אלא גם בתגובה הרגולטורית של המדיניות והתכנון העירוניים, שבכוחם לבחור לקדם הפיכת אזורים ורחובות להליכתיים או ההפך.