נייר עמדה

התחדשות עירונית איננה רק חידוש המגורים – פרופ’ טלי חתוקה

איפה הקושי הגדול בתחום ההתחדשות העירונית בישראל? האם הקושי הוא במנגנון ובאופן שבו המערכת מבקשת להטמיע כלים קיימים? האם הבעיה היא בכלים עצמם? או האם הבעיה משמעותית יותר, אפיסטמולוגית, ונוגעת לאופן בו אנו ניגשים לסוגיה של התחדשות עירונית בישראל?

ביזור הוגן – לשם הגנה מפני דחיקת תושבים מבתיהם – פרופ’ ארז צפדיה

מה גוזרים תהליכי התחדשות על אוכלוסיות מוחלשות? על רשויות חלשות כלכלית? כיצד המנגנון הנוכחי של התחדשות עירונית מעצים פערים קיימים בין אזורי הביקוש לבין הפריפריה ומדוע הסכמי הגג פוגעים אנושות ביכולת של הערים החלשות להתחדש

קריטריונים לבחינת תכניות התחדשות עירונית – ד”ר אדריכלית טליה מרגלית

מהם הקריטריונים לאישור תכניות להתחדשות עירונית? האם התכנית נבחנות על תרומתן והתאמתן לקונטקסט העירוני , לרמה הסוציו-אקונומית של התושבים ולעיצוב העירוני? התשובה היא לא! על הצורך בגיבוש קריטריונים איכותיים לבחינת תכניות התחדשות עירונית