מודל גדר הבטחון בירושלים. מקור: קרן לי בר סיני, יהודה גרינפילד גילת, חן פרקש וליאן סגאה, סאיה

מודל גדר הבטחון בירושלים. מקור: קרן לי בר סיני, יהודה גרינפילד גילת, חן פרקש וליאן סגאה, סאיה