התחדשות עירונית בהובלת המדינה. פרויקט פרויט-איגו, בארה"ב, שנת 1968

התחדשות עירונית בהובלת המדינה. פרויקט פרויט-איגו, בארה”ב, שנת 1968