האנדרטה היא חלק מחזית המבנה. הבחירה בחזית שקופה מנכיח את האירוע לבאים ושבים (צילום: טלי חתוקה)

האנדרטה היא חלק מחזית המבנה. הבחירה בחזית שקופה מנכיח את האירוע לבאים ושבים (צילום: טלי חתוקה)