מחפשים צל מתחת לפסל (צילום: הדס סערוני)

מחפשים צל מתחת לפסל (צילום: הדס סערוני)