ההזמנה לכנס השנתי של איגוד המתכננים בתחנה המרכזית החדשה (צילום: יורם ינאי, עיצוב: רוני בלושטיין-לבנון)

ההזמנה לכנס השנתי של איגוד המתכננים בתחנה המרכזית החדשה (צילום: יורם ינאי, עיצוב: רוני בלושטיין-לבנון)