הירקון, באזור שכונת בבלי. (צילום: דודי שטרן, wikipedia)

הירקון, באזור שכונת בבלי. (צילום: דודי שטרן, wikipedia)