הרס היישוב הבדואי חירן לצורך הקמת יישוב יהודי (צילום: ארז צפדיה)

הרס היישוב הבדואי חירן לצורך הקמת יישוב יהודי (צילום: ארז צפדיה)