מיפוי חולי הסוכרת בעיר ירושלים, מתוך מחקר מכון גיאוקרטוגרפיה

מיפוי חולי הסוכרת בעיר ירושלים, מתוך מחקר מכון גיאוקרטוגרפיה