ריכוז סמכויות התכנון כסכנה לדמוקרטיה. הפגנה מול קבינט הדיור בחודש יוני האחרון (צילום: ינאי אפלבוים)