תל אביב (Ron Almog Flicker.com)

תל אביב (Ron Almog Flicker.com)