דוכן הפיס כבר לא (צילום: מאיר אלוויל)

דוכן הפיס כבר לא (צילום: מאיר אלוויל)