כיצד הסיכון מכתיב לישראל תסריטים אלטרנטיביים לעתיד? (דימוי: רפי פרץ)