הגדלת מקטע מתוך הפארק המדגימה את לוגיקת תכנון השבילים